Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA BODASJÖN, 559 Budgetår: 1997
Startdatum: 1997-12-30 Stoppdatum 1997-12-30
Mängd (ton): 41,60 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Slurry CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: