Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHLB008, 565 Budgetår: 1998
Startdatum: 1999-01-12 Stoppdatum 1999-01-13
Mängd (ton): 7,00 Kostnad totalt: 5919
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: