Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHLB008, 565 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-11-30 Stoppdatum 2004-12-01
Mängd (ton): 5,09 Kostnad totalt: 6235
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: