Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHLB008, 565 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-11 Stoppdatum 2006-09-11
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 7265
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: