Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMHLB008, 565 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-12-14 Stoppdatum 2007-12-14
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 7550
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: