Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SPÅNGATJÄRN, 566 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-17 Stoppdatum 1999-08-17
Mängd (ton): 2,20 Kostnad totalt: 1483
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: