Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SPÅNGATJÄRN, 566 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-21 Stoppdatum 2003-09-21
Mängd (ton): 1,89 Kostnad totalt: 1417
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: