Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA MÖRKEN, 567 Budgetår: 1993
Startdatum: 1993-09-15 Stoppdatum 1993-09-15
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: