Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA MÖRKEN, 567 Budgetår: 2003
Startdatum: 2003-09-24 Stoppdatum 2003-09-24
Mängd (ton): 2,36 Kostnad totalt: 1769
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: