Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRA002, 584 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-22 Stoppdatum 2002-09-22
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 3060
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Vomb Metod: Flyg
Kommentar: