Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMBRA003, 585 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-18 Stoppdatum 1999-08-18
Mängd (ton): 1,09 Kostnad totalt: 719
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: