Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TINNSJÖN, 607 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-10-22 Stoppdatum 2004-10-22
Mängd (ton): 74,99 Kostnad totalt: 39116
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: