Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRÅGÅSEVATTEN, 615 Budgetår: 1984
Startdatum: 1984-03-27 Stoppdatum 1984-03-27
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: