Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRÅGÅSEVATTEN, 615 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-15 Stoppdatum 2002-09-15
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 1528
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: