Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA LÖVSJÖN, 620 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-11-15 Stoppdatum 1995-11-15
Mängd (ton): 2,52 Kostnad totalt: 1486
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: