Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA LÖVSJÖN, 620 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-24 Stoppdatum 2001-09-24
Mängd (ton): 1,90 Kostnad totalt: 1418
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: