Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA LÖVSJÖN, 620 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-09-15 Stoppdatum 2005-09-15
Mängd (ton): 2,01 Kostnad totalt: 1821
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: