Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTRA ÖREVATTNET, 635 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-24 Stoppdatum 2001-09-24
Mängd (ton): 8,00 Kostnad totalt: 5940
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: