Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGESJÖN, 640 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-09-24 Stoppdatum 2001-09-24
Mängd (ton): 10,20 Kostnad totalt: 7581
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: