Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKAR004, 642 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-08-13 Stoppdatum 2004-08-13
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 2826
Kalkmedel: Grovkalk 0,2-0,8 mm CaO halt: 48,2
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: