Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLA TINNSJÖN, 650 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-17 Stoppdatum 2007-09-18
Mängd (ton): 6,84 Kostnad totalt: 7004
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: