Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VIBOSJÖN, 662 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-10-24 Stoppdatum 2008-10-24
Mängd (ton): 41,62 Kostnad totalt: 30800
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: