Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VIBOSJÖN, 662 Budgetår: 2009
Startdatum: 2009-09-18 Stoppdatum 2009-09-18
Mängd (ton): 39,83 Kostnad totalt: 32106
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: