Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA GUNNARSVATTNET, 689 Budgetår: 2004
Startdatum: 2004-06-08 Stoppdatum 2004-06-08
Mängd (ton): 23,97 Kostnad totalt: 13355
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 45,7
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: