Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA GUNNARSVATTNET, 689 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-05-24 Stoppdatum 2006-05-24
Mängd (ton): 21,98 Kostnad totalt: 13650
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: