Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTERVATTEN, 692 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-06-02 Stoppdatum 2005-06-08
Mängd (ton): 19,99 Kostnad totalt: 11294
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,9
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: