Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA SILEVATTEN, 716 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-10-28 Stoppdatum 2001-10-28
Mängd (ton): 4,97 Kostnad totalt: 3569
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: