Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA SILEVATTEN, 716 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-09-08 Stoppdatum 2006-09-08
Mängd (ton): 4,99 Kostnad totalt: 4711
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: