Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖREVATTEN, 717 Budgetår: 1995
Startdatum: 1995-11-05 Stoppdatum 1995-11-05
Mängd (ton): 9,90 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: