Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA PRÄSTVATTNET, 728 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-20 Stoppdatum 2002-08-20
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 2310
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: