Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA PRÄSTVATTNET, 728 Budgetår: 2005
Startdatum: 2005-08-13 Stoppdatum 2005-08-15
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 1816
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,5
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: