Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA PRÄSTVATTNET, 728 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-09-09 Stoppdatum 2007-09-09
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 1987
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: