Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HALLESJÖN, 741 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-05 Stoppdatum 1999-08-12
Mängd (ton): 30,50 Kostnad totalt: 13563
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: