Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HALLESJÖN, 741 Budgetår: 2007
Startdatum: 2007-08-07 Stoppdatum 2007-08-08
Mängd (ton): 30,90 Kostnad totalt: 22372
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: