Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGESJÖ, 744 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-05 Stoppdatum 1999-08-12
Mängd (ton): 26,30 Kostnad totalt: 11695
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: