Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÖGESJÖ, 744 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-07-21 Stoppdatum 2008-07-21
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 20200
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: