Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKUN005, 753 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-12-06 Stoppdatum 2000-12-06
Mängd (ton): 21,30 Kostnad totalt: 14712
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: