Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT032044, 06VAT032044 Budgetår: 1998
Startdatum: 1998-11-19 Stoppdatum 1998-11-19
Mängd (ton): 2,93 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 49,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: