Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LIMMEN, 766 Budgetår: 1999
Startdatum: 1999-08-11 Stoppdatum 1999-08-12
Mängd (ton): 119,94 Kostnad totalt: 56041
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: