Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LIMMEN, 766 Budgetår: 2001
Startdatum: 2001-07-28 Stoppdatum 2001-07-28
Mängd (ton): 170,00 Kostnad totalt: 87414
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 42,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: