Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LIMMEN, 766 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-08-10 Stoppdatum 2006-08-10
Mängd (ton): 80,20 Kostnad totalt: 52451
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: