Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LIMMEN, 766 Budgetår: 2008
Startdatum: 2008-07-19 Stoppdatum 2008-07-19
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 20200
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,6
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: