Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGTJÄRNEN, 784 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-07-19 Stoppdatum 2000-07-19
Mängd (ton): 24,90 Kostnad totalt: 9998
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: