Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGTJÄRNEN, 784 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-23 Stoppdatum 2002-07-23
Mängd (ton): 20,10 Kostnad totalt: 10082
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: