Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Ilasjön, 101120 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-09-05 Stoppdatum 2002-09-05
Mängd (ton): 10,76 Kostnad totalt:
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 47,6
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: