Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAMMARTJÄRNEN, 787 Budgetår: 2000
Startdatum: 2000-07-29 Stoppdatum 2000-07-29
Mängd (ton): 20,00 Kostnad totalt: 14376
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: