Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAMMARTJÄRNEN, 787 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-07-11 Stoppdatum 2002-07-11
Mängd (ton): 20,41 Kostnad totalt: 16228
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: