Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HAMMARTJÄRNEN, 787 Budgetår: 2006
Startdatum: 2006-07-12 Stoppdatum 2006-07-12
Mängd (ton): 19,97 Kostnad totalt: 19611
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: