Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BOTTENSJÖN, 789 Budgetår: 2010
Startdatum: 2010-08-03 Stoppdatum 2010-08-03
Mängd (ton): 53,00 Kostnad totalt: 48652
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Okänd Metod: Båt
Kommentar: