Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 14VTMKAR001, 803 Budgetår: 2002
Startdatum: 2002-08-17 Stoppdatum 2002-08-17
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 7000
Kalkmedel: Granulerad kalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Okänd Metod: Flyg
Kommentar: